พรของกระโหลก  • 2019-05-22
  • แหล่ง:W88 ลงทะเบียนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

<p> คาร์ล่า (L) และไอริสถ่ายด้วยกะโหลกขณะที่พวกเขาเฉลิมฉลองวันแห่งกะโหลกในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares </p>

คาร์ล่า (L) และไอริสถ่ายด้วยกะโหลกขณะที่พวกเขาเฉลิมฉลองวันแห่งกะโหลกในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares

คาร์ล่า (L) และไอริสถ่ายด้วยกะโหลกขณะที่พวกเขาเฉลิมฉลองวันแห่งกะโหลกในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
1/15
<p> กะโหลกที่ถูกนำไปยังคริสตจักรโดยญาติเพื่อรับพรในวันแห่ง Skulls เป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares </p>

กะโหลกที่ถูกนำไปที่โบสถ์โดยญาติ ๆ จะได้รับพรในช่วงวันแห่งหัวกะโหลกเป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

กะโหลกที่ถูกนำไปที่โบสถ์โดยญาติ ๆ จะได้รับพรในช่วงวันแห่งหัวกะโหลกเป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
2/15
<p> ผู้หญิงรออยู่ข้างนอกโบสถ์เพื่อให้หัวกะโหลกของพวกเขาได้รับพรในระหว่างวันแห่งหัวกะโหลกที่สุสานทั่วไปในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares </p>

ผู้หญิงรออยู่ข้างนอกโบสถ์เพื่อให้หัวกะโหลกของพวกเขาได้รับพรในระหว่างวันแห่งหัวกะโหลกที่สุสานทั่วไปในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares

ผู้หญิงรออยู่ข้างนอกโบสถ์เพื่อให้หัวกะโหลกของพวกเขาได้รับพรในระหว่างวันแห่งหัวกะโหลกที่สุสานทั่วไปในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
3/15
<p> กะโหลกที่ถูกนำไปยังคริสตจักรโดยญาติเพื่อรับพรในวันแห่ง Skulls เป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares </p>

กะโหลกที่ถูกนำไปที่โบสถ์โดยญาติ ๆ จะได้รับพรในช่วงวันแห่งหัวกะโหลกเป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

กะโหลกที่ถูกนำไปที่โบสถ์โดยญาติ ๆ จะได้รับพรในช่วงวันแห่งหัวกะโหลกเป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
4/15
<p> กะโหลกที่ถูกนำไปยังคริสตจักรโดยญาติเพื่อรับพรในวันแห่ง Skulls เป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares </p>

กะโหลกที่ถูกนำไปที่โบสถ์โดยญาติ ๆ จะได้รับพรในช่วงวันแห่งหัวกะโหลกเป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

กะโหลกที่ถูกนำไปที่โบสถ์โดยญาติ ๆ จะได้รับพรในช่วงวันแห่งหัวกะโหลกเป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
5/15
<p> ชาวโบลิเวียนำกะโหลกเข้าไปในคริสตจักรเพื่อรับพรในช่วงวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานทั่วไปในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares </p>

ชาวโบลิเวียนำกะโหลกเข้าไปในโบสถ์เพื่อรับพรในช่วงวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานนายพลในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

ชาวโบลิเวียนำกะโหลกเข้าไปในโบสถ์เพื่อรับพรในช่วงวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานนายพลในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
6/15
<p> ผู้คนสวดอ้อนวอนต่อหน้ากะโหลกศีรษะในช่วงวันแห่งกะโหลกที่สุสานทั่วไปในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares </p>

ผู้คนสวดอ้อนวอนก่อนกะโหลกในช่วงวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานทั่วไปในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares

ผู้คนสวดอ้อนวอนก่อนกะโหลกในช่วงวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานทั่วไปในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
7/15
<p> กะโหลกที่ถูกนำไปยังคริสตจักรโดยญาติเพื่อรับพรในวันแห่ง Skulls เป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares </p>

กะโหลกที่ถูกนำไปที่โบสถ์โดยญาติ ๆ จะได้รับพรในช่วงวันแห่งหัวกะโหลกเป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

กะโหลกที่ถูกนำไปที่โบสถ์โดยญาติ ๆ จะได้รับพรในช่วงวันแห่งหัวกะโหลกเป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
8/15
<p> กะโหลกที่ถูกนำไปยังคริสตจักรโดยญาติเพื่อรับพรในวันแห่ง Skulls เป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares </p>

กะโหลกที่ถูกนำไปที่โบสถ์โดยญาติ ๆ จะได้รับพรในช่วงวันแห่งหัวกะโหลกเป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

กะโหลกที่ถูกนำไปที่โบสถ์โดยญาติ ๆ จะได้รับพรในช่วงวันแห่งหัวกะโหลกเป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
9/15
<p> ผู้หญิงคนหนึ่งถือกะโหลกเข้าไปในโบสถ์เพื่อรับพรในช่วงวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares </p>

ผู้หญิงคนหนึ่งถือกะโหลกเข้าไปในโบสถ์เพื่อรับพรในช่วงวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานทั่วไปในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares

ผู้หญิงคนหนึ่งถือกะโหลกเข้าไปในโบสถ์เพื่อรับพรในช่วงวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานทั่วไปในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
10/15
<p> ชาวโบลิเวียสวดอ้อนวอนต่อหน้ากะโหลกศีรษะในโบสถ์ในวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares </p>

ชาวโบลิเวียสวดภาวนาต่อหน้ากะโหลกศีรษะในโบสถ์ในวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานทั่วไปในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares

ชาวโบลิเวียสวดภาวนาต่อหน้ากะโหลกศีรษะในโบสถ์ในวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานทั่วไปในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
11/15
<p> กะโหลกที่ถูกนำไปยังคริสตจักรโดยญาติเพื่อรับพรในวันแห่ง Skulls เป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares </p>

กะโหลกที่ถูกนำไปที่โบสถ์โดยญาติ ๆ จะได้รับพรในช่วงวันแห่งหัวกะโหลกเป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

กะโหลกที่ถูกนำไปที่โบสถ์โดยญาติ ๆ จะได้รับพรในช่วงวันแห่งหัวกะโหลกเป็นภาพที่สุสานนายพลในลาปาซ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
12/15
<p> ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งถัดจากกะโหลกศีรษะที่สุสานนายพลในวันกะโหลกศีรษะในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2552 ชาวโบลิเวียที่เก็บหัวกะโหลกของญาติสนิทอยู่ที่บ้านในฐานะเครื่องรางของมวลชนที่น่ารักแห่ไปที่โบสถ์สุสานปีละครั้ง พวกหัวกะโหลกเป็นพรและนำโชคดีมาให้ในอนาคต REUTERS / Pilar Olivares </p>

ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งถัดจากกะโหลกศีรษะที่สุสานนายพลในวันกะโหลกศีรษะในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2552 ชาวโบลิเวียที่เก็บหัวกะโหลกญาติสนิทอยู่ที่บ้านในฐานะเครื่องรางของมวลชนที่น่าเกรงขามมาที่โบสถ์สุสานปีละครั้งเพื่อให้กะโหลกมีความสุข และ ... เพิ่มเติม

ผู้หญิงคนหนึ่งนั่งถัดจากกะโหลกศีรษะที่สุสานนายพลในวันกะโหลกศีรษะในลาปาซ, 8 พฤศจิกายน 2552 ชาวโบลิเวียที่เก็บหัวกะโหลกญาติสนิทอยู่ที่บ้านในฐานะเครื่องรางของมวลชนที่น่าเกรงขามมาที่โบสถ์สุสานปีละครั้งเพื่อให้กะโหลกมีความสุข และนำโชคดีมาสู่ตัวเองในอนาคต REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
13/15
<p> ผู้หญิงโยนน้ำมนต์ลงบนกระโหลกของเธอในโบสถ์ระหว่างวันแห่งหัวกะโหลกที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 ผู้อ่าน / Pilar Olivares </p>

ผู้หญิงโยนน้ำมนต์ลงบนกระโหลกของเธอในโบสถ์ระหว่างวันแห่งหัวกะโหลกที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares

ผู้หญิงโยนน้ำมนต์ลงบนกระโหลกของเธอในโบสถ์ระหว่างวันแห่งหัวกะโหลกที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
14/15
<p> ผู้หญิงเต้นรำขณะที่เธอฉลองวันแห่งกะโหลกที่สุสานนายพลลาปาซในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2009 REUTERS / Pilar Olivares </p>

ผู้หญิงเต้นรำขณะที่เธอฉลองวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

ผู้หญิงเต้นรำขณะที่เธอฉลองวันแห่งกะโหลกศีรษะที่สุสานนายพลในลาปาซวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 REUTERS / Pilar Olivares

ปิด
15/15
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความแบบสุ่ม